Có phải quá trình phục hồi theo giai đoạn của XRP không?Những con cá voi lớn nhất tiếp tục tập hợp, chuẩn bị cho một đợt tăng giá Ripple

19