Cổ phiếu của Block tăng 7% mặc dù doanh thu Bitcoin giảm trong Q4

21

The Block (trước đây là Square) — một tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Mỹ do Jack Dorsey thành lập — đã tiết lộ 1,83 tỷ đô la doanh thu Bitcoin được tạo ra bởi dịch vụ thanh toán Ứng dụng tiền mặt trong quý 4 năm 2022.

Con số này đang đạt gần 2 tỷ đô la trong quý 4 năm 2021, với công ty đổ lỗi cho sự suy thoái của thị trường tiền điện tử.

Tuy nhiên, cổ phiếu của Block đã tăng gần 7% sau khi báo cáo kết quả tài chính tổng thể tích cực.

Doanh thu BTC giảm 7% so với năm trước

Doanh thu Bitcoin của Block giảm nhẹ trong quý 4 năm ngoái Tăng Điều đó so sánh với 1,76 tỷ đô la đạt được trong quý thứ ba. Tuy nhiên, các con số cho quý 4 năm 2021 (khi BTC ở trong thị trường tăng giá, đạt ATH gần 70.000 đô la) thậm chí còn cao hơn:

“Tổng doanh số bán Bitcoin cho khách hàng, mà chúng tôi công nhận là doanh thu Bitcoin, là 1,83 tỷ đô la, giảm 7% so với năm trước.”

Cash App – ứng dụng thanh toán ngang hàng của Block – đã tạo ra hơn 7 tỷ đô la doanh thu BTC trong suốt năm 2022, chiếm 156 triệu đô la lợi nhuận gộp BTC, lần lượt giảm 29% và 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp bitcoin trong quý 4 năm 2022 là 35 triệu USD, giảm 25% so với quý 4 năm 2021.

Block cho biết: “Doanh thu giảm so với cùng kỳ năm ngoái là do tổng khối lượng Bitcoin bán cho khách hàng thấp hơn, mà chúng tôi coi là doanh thu Bitcoin và lợi nhuận gộp Bitcoin là 2% doanh thu Bitcoin trong quý”.

Công ty giải thích rằng sự sụt giảm này là do sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử vào năm ngoái. Bitcoin mở đầu năm 2022 ở mức khoảng 47.000 đô la và đóng cửa khoảng 16.500 đô la (giảm 65%).

cổ phiếu hướng về phía bắc

Trái ngược với các số liệu liên quan đến Bitcoin, hiệu suất tài chính tổng thể của Block rất ấn tượng. Lợi nhuận gộp của nó cho cả năm 2022 là gần 6 tỷ đô la, trong đó 1,66 tỷ đô la đến trong quý IV. Đây là quý thành công nhất sau 1,29 tỷ đô la trong quý đầu tiên, 1,47 tỷ đô la trong quý hai và 1,57 tỷ đô la trong quý ba.

Ứng dụng tiền mặt đã tạo ra 3 tỷ đô la lợi nhuận gộp vào năm ngoái, cao hơn 30% so với con số năm 2021. Quý 4 (một lần nữa, quý mạnh nhất từ ​​trước đến nay) thu về 848 triệu USD.

Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) giảm nhẹ từ 1,01 tỷ đô la vào năm 2021 xuống còn 991 triệu đô la vào năm 2022.

công ty Cổ phần leo Sau khi kết quả được công bố, doanh số bán hàng tiếp thị trước đã tăng hơn 7% lên gần 80 USD. Những cổ phiếu đó vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao nhất mọi thời đại trên 275 đô la đạt được vào đầu năm 2021.