Conflux (CFX) tăng 16%, Bitcoin (BTC) trở lại $27.000 (Theo dõi thị trường)

13