CRO, ICP tăng 11%, Bitcoin giữ ở mức 29.000 đô la: Theo dõi thị trường

78