Cựu Chủ tịch SEC gọi quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ là ‘không thể tránh khỏi’

42