Cựu giám đốc tài chính đầu tư 35 triệu đô la vào liên doanh tiền điện tử bí mật, đối mặt với cáo trạng

17