Đây là lần đầu tiên Bitcoin Line Hỗ trợ khi phe gấu chiếm thế thượng phong (Phân tích giá BTC)

28