Đây là lý do tại sao Thượng nghị sĩ Ted Cruz yêu thích và sở hữu Bitcoin

83