Đây là lý do tại sao XRP giảm mạnh 45% trên Bybit

23