Đây là mức hỗ trợ chính sau khi ETH giảm 14% hàng tuần (Phân tích giá Ethereum)

27