Đây là số lượng Shiba Inu (SHIB) Robinhood đã thêm vào sau 20 ngày

20

Arkham Intelligence đã xác định Robinhood là chủ sở hữu Ethereum (ETH) lớn thứ năm và chủ sở hữu mã thông báo Shiba Inu (SHIB) 34 nghìn tỷ.

Đầu tháng này, Arkham Intelligence cũng liệt kê Robinhood là chủ sở hữu ví Bitcoin lớn thứ ba, với số tài sản nắm giữ tương đương khoảng 3,2 tỷ USD.

  • Được tiết lộ rằng, ngoài Bitcoin và Ethereum, Robinhood còn sở hữu 34,086 nghìn tỷ mã thông báo Shiba Inu, tương đương khoảng 279,85 triệu USD theo giá thị trường hiện tại.
  • Dữ liệu cho thấy lượng nắm giữ SHIB của Robinhood tăng mạnh, tăng 70,4% trong 20 ngày. Tính đến ngày 10/8, công ty này nắm giữ khoảng 20 nghìn tỷ SHIB, tương đương 197,4 triệu USD.
  • Chỉ trong 20 ngày, Robinhood đã tích lũy được thêm 14,086 nghìn tỷ token SHIB.
  • Sự gia tăng nắm giữ của SHIB trùng với thời điểm Shibarium mở cửa trở lại với công chúng. layer-2 Giải pháp khả năng mở rộng cho hệ sinh thái Shiba. Người ta tin rằng việc mở cửa trở lại này có thể dẫn đến sự gia tăng nắm giữ SHIB của Robinhood.
  • Dữ liệu cho thấy ngay sau khi Shibarium ra mắt lại công khai, 431.765 địa chỉ ví và khoảng 600.000 giao dịch đã được đăng ký. Điều này thể hiện số lượng địa chỉ tăng 564% và khối lượng giao dịch tăng 71,3%.