Điểm yếu của Ethereum so với Chuỗi khối hiện đại: Phỏng vấn Radix

17