DOGE giảm 20% trong ba ngày, nó có thể xuống thấp đến mức nào? (Phân tích giá Dogecoin)

25