DOGE hạ nhiệt sau sự cường điệu của Twitter, giảm 9% mỗi ngày? (Phân tích giá Dogecoin)

83