Dòng tiền chảy ra từ bitcoin tăng đột biến, cá voi lao vào mua sắm?

83

Dữ liệu trên chuỗi cho thấy rằng các sàn giao dịch gần đây đã quan sát thấy một lượng lớn Bitcoin chảy ra ngoài, cho thấy rằng cá voi có thể đang mua tài sản này trong một đợt mua.

Dòng chảy ròng trên sàn giao dịch bitcoin đã âm trong những ngày gần đây

Một nhà phân tích trong một bài đăng trên CryptoQuant đã lưu ý rằng khoảng 10.000 BTC đã rời khỏi các sàn giao dịch ngày hôm qua. Số liệu có liên quan ở đây là “Net All Exchange Flow”, đo lường lượng Bitcoin ròng vào hoặc ra khỏi tất cả các ví trao đổi tập trung. Giá trị của chỉ báo này được tính bằng cách chia dòng tiền vào và dòng tiền ra.

Khi số liệu này ghi lại một giá trị dương, dòng tiền vào lớn hơn dòng tiền ra và BTC ròng chảy vào các sàn giao dịch. Nếu các khoản tiền gửi này chuyển sang các sàn giao dịch giao ngay, BTC có thể bị ảnh hưởng giảm giá, vì các nhà đầu tư thường sử dụng các nền tảng này để bán.

Mặt khác, luồng ròng có giá trị âm cho biết rằng chủ sở hữu hiện đang rút một lượng token ròng. Xu hướng này có thể chỉ ra rằng các nhà đầu tư hiện đang tích lũy tiền điện tử và đang tăng giá trị của tài sản.

Bây giờ, đây là biểu đồ hiển thị xu hướng dòng chảy ròng trên tất cả các sàn giao dịch Bitcoin trong vài tháng qua:

Lưu lượng mạng bitcoin

Looks like the value of the metric has been quite negative during the past day or so | Source: CryptoQuant

Biểu đồ trên cho thấy rằng chỉ mới ngày hôm qua, các sàn giao dịch Bitcoin đã trải qua một dòng chảy ròng âm rất lớn. Các nhà đầu tư đã rút ròng 10.000 BTC tương ứng với đợt tăng đột biến này.

Tuy nhiên, liệu những lần rút tiền này có phải là dấu hiệu mua mới của cá voi hay không vẫn chưa rõ ràng. Điều này là do các nhà đầu tư sử dụng trao đổi giao ngay cho các hoạt động liên quan đến mua hàng. Tuy nhiên, số liệu về dòng chảy ròng được sử dụng ở đây bao gồm dữ liệu từ cả trao đổi giao ngay và giao dịch phái sinh; dòng tiền chảy ra từ giao dịch phái sinh không nhất thiết ngụ ý tích lũy.

Một số liệu có thể cung cấp manh mối về nguồn gốc của những dòng tiền này là “lãi suất mở”, đo lường tổng số lượng hợp đồng tương lai hiện đang mở trên các sàn giao dịch phái sinh. Biểu đồ bên dưới cho thấy giá trị của hợp đồng mở của Bitcoin đã thay đổi như thế nào gần đây.

nắm giữ bitcoin

The value of the metric seems to have been mostly flat in recent days | Source: CryptoQuant

Biểu đồ cho thấy lãi suất mở của Bitcoin đã không giảm trong ngày qua, trong khi dòng chảy ròng trên tất cả các sàn giao dịch đồng thời trải qua mức tăng trưởng âm lớn. Ngược lại, lãi suất mở thậm chí còn tăng nhẹ trong giai đoạn này.

Nếu dòng tiền chảy ra ngày hôm qua đến từ các sàn giao dịch phái sinh, thì lãi suất mở sẽ giảm khi các nhà đầu tư đóng một số hợp đồng để rút mã thông báo. Vì đây không phải là trường hợp, nên có vẻ hợp lý khi cho rằng việc rút tiền bắt nguồn từ các nền tảng giao ngay.

Nếu dòng chảy ròng âm mạnh tăng đột biến cho thấy rằng một số cá voi đang mua tiền điện tử, thì giá BTC có thể tăng.

giá bitcoin

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch quanh mức 21.000 đô la, giảm 10% trong tuần qua.

biểu đồ giá bitcoin

BTC has plunged during the last 24 hours | Source: BTCUSD on TradingView

Hình ảnh nổi bật qua Todd Cravens trên Bapt.com, Biểu đồ qua TradingView.com, CryptoQuant.com