Dòng tiền điện tử đổ vào hàng năm tăng lên 1,32 tỷ USD khi kỳ vọng phê duyệt ETF giao ngay tăng lên: CoinShares

14

Trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã tích lũy được tổng dòng tiền vào là 176 triệu USD, đánh dấu tuần thứ tám liên tiếp có dòng vốn vào tích cực hàng tuần.

Tỷ lệ nắm giữ tổng số tiền điện tử được nắm giữ trong các sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) đang tăng lên, trung bình 11%, vượt đáng kể mức trung bình lịch sử dài hạn là 3,4%. Dữ liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ phần trăm hiện tại cũng cao hơn đáng kể so với mức trung bình quan sát được trong thị trường giá lên 2020/21.

Dòng vốn vào hàng năm tăng lên 1,32 tỷ USD

Các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã thu hút dòng vốn vào 176 triệu USD, tiếp tục có 8 tuần liên tiếp có dòng vốn tích cực hàng tuần, đưa dòng vốn vào từ đầu năm đến nay lên 1,32 tỷ USD. Tuy nhiên, dòng vốn đổ vào gần đây rõ ràng tụt hậu so với con số ấn tượng là 10,7 tỷ USD vào năm 2021 và 6,6 tỷ USD vào năm 2020.

Theo dữ liệu từ CoinShares, khối lượng giao dịch trong các sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) đã duy trì trung bình 3 tỷ USD mỗi tuần, gấp đôi khối lượng trung bình của năm nay là 1,5 tỷ USD.

Điều thú vị là tỷ trọng tổng khối lượng tiền điện tử của ETP đang tăng lên, trung bình là 11%. Nó vượt quá mức trung bình lịch sử dài hạn là 3,4% và đặc biệt vượt quá mức trung bình quan sát được trong thị trường tăng trưởng 2020/21.

Xét về mặt phân bổ địa lý, Canada, Đức và Thụy Sĩ duy trì dòng vốn vào dương lần lượt là 98 triệu USD, 63 triệu USD và 35 triệu USD. Tuy nhiên, các sản phẩm tương lai của Mỹ lại chứng kiến ​​dòng tiền chảy ra là 19 triệu USD.

Ngoài ra, Brazil, Pháp và Australia còn định giá lần lượt là 1,1 triệu USD, 1,1 triệu USD và 800.000 USD.

Bitcoin dẫn đầu, nhưng altcoin không bị bỏ xa

Bitcoin vẫn chiếm ưu thế, thu hút dòng vốn 155 triệu USD trong 8 tuần qua, chiếm 3,4% tài sản được quản lý (AuM). Mặt khác, hoạt động short Bitcoin đã chứng kiến ​​dòng tiền chảy ra 8,5 triệu USD vào tuần trước. Tâm lý tích cực tiếp tục này là do sự chấp thuận dự kiến ​​​​của Bitcoin ETF giao ngay của Hoa Kỳ.

Các loại tiền thay thế cũng đã chứng kiến ​​dòng vốn vào trong tuần qua, với Solana Dẫn đầu với doanh thu khổng lồ 13,6 triệu USD.Ethereum dường như cũng đang hồi phục sau cơn buồn ngủ, đạt kỷ lục 3,3 triệu USD, theo sau là Avalanche Đó là 1,8 triệu đô la trong cùng thời gian. Tiếp theo là Cardano, XRP và Litecoin với lần lượt 800.000 USD, 500.000 USD và 400.000 USD.

(bản dịch nhãn)Avalanche