Dữ liệu Proof of Reserve dựa trên cây Merkle được phát hành cùng với tài sản mới stUSDT và stETH

21

(Thông cáo báo chí – Singapore, Singapore, ngày 15 tháng 8 năm 2023)

Dữ liệu bằng chứng tài sản cây Merkle mới nhất vào tháng 8 năm 2023 bao gồm bản cập nhật của ETH&stETH và USDT&stUSDT.

Người dùng có thể kiểm tra chi tiết của Dự trữ Huobi trên trang đánh giá tài sản trang web chính thức của Huobi. Thông tin có sẵn bao gồm tỷ lệ dự trữ, tài sản ví Huobi, tài sản người dùng Huobi, v.v. Huobi sẽ tiến hành kiểm tra Proof of Reserve thường xuyên để đảm bảo tài sản của người dùng được bảo vệ.

* Ảnh chụp màn hình được lấy từ trang web chính thức của Huobi, người dùng có thể kiểm tra trữ lượng trên trang này.

Tỷ lệ dự trữ cụ thể cho lần cập nhật này như sau: USDT 102% (Số dư ví Huobi: 662.404.586 USDT), BTC 101% (Số dư ví Huobi: 25.410 BTC), ETH 104% (Số dư ví Huobi: 139.523 ETH), HT 103% % (Số dư ví Huobi: 191.815.856 HT), TRX 103% (Số dư ví Huobi: 9.702.620.024 TRX). Dữ liệu cho USDT và ETH đã bao gồm stUSDT và stETH.

Merkle Tree giúp tóm tắt và xác minh sự tồn tại và đầy đủ của blockchain Cung cấp dữ liệu kịp thời. Nó thường chứa cơ sở dữ liệu (giao dịch) cơ bản của khối, hàm băm của tiêu đề khối (Merkle Root) và dữ liệu khối cơ bản của tất cả các nhánh và gốc.Phép tính căn bậc ba của Merkel blockchain Thường liên quan đến việc nhóm các hàm băm của dữ liệu của một khối cụ thể, sau đó chèn đệ quy các hàm băm mới được tạo vào cây Merkle cho đến khi chỉ còn lại hàm băm gốc cuối cùng. Sau đó, nó được ghi lại là Merkle Root của tiêu đề khối.

Proof of Reserve (PoR) là một phương pháp kiểm toán phổ biến được sử dụng để đảm bảo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử có đủ tiền trực tuyến để chi trả cho tất cả các khoản nắm giữ của họ. Đây là cách Cây Merkle của Huobi hoạt động: ảnh chụp nhanh tất cả số dư của người dùng được thực hiện để tạo Cây Merkle. Merkle Tree chứa dữ liệu được mã hóa của tài sản được nắm giữ bởi tất cả người dùng trong trao đổi. Gốc Merkle được lấy từ cây Merkle và chứa hàm băm chứa tổng số dư trong ảnh chụp nhanh. Sau đó, xác minh chữ ký số của địa chỉ ví trên Huobi Chain để chứng minh quyền sở hữu của địa chỉ đã nhận được số dư có thể xác minh công khai. Cuối cùng, so sánh tổng số dư do các địa chỉ ví trên chuỗi nắm giữ với tổng số dư do Merkle Root cung cấp để xác minh rằng tất cả tài sản đều được hỗ trợ 1:1 bởi Huobi Reserve.

Nhóm Huobi tin rằng “để đảm bảo tính minh bạch và chính xác của dữ liệu, dữ liệu dự trữ có liên quan trên trang đánh giá tài sản hiện được cập nhật mỗi tháng một lần và ngày chụp nhanh thường là ngày đầu tiên của mỗi tháng. thường được cập nhật vào ngày đầu tiên của mỗi tháng. Nó sẽ được hoàn thành trong vòng một tuần. Trong tương lai, Huobi cũng sẽ tối ưu hóa các mô-đun kỹ thuật có liên quan và làm việc với nhiều nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật hơn để đạt được các dịch vụ an toàn và minh bạch hơn. Nhiệm vụ của Huobi là tuân theo chiến lược ‘tuân thủ toàn cầu’ và giúp ngành công nghiệp mã hóa phát triển lành mạnh.”

Giới thiệu về Huobi

Giới thiệu về Huobi: Được thành lập vào năm 2013, Huobi đã phát triển từ một sàn giao dịch tiền điện tử thành một hệ sinh thái toàn diện. blockchain Lĩnh vực kinh doanh bao gồm các giao dịch tài sản kỹ thuật số, công cụ phái sinh tài chính, ví, nghiên cứu, đầu tư, ươm tạo và các lĩnh vực khác. Huobi phục vụ hàng triệu người dùng trên khắp thế giới và hoạt động kinh doanh của nó bao phủ hơn 160 quốc gia và khu vực trên năm châu lục. Ba chiến lược phát triển của nó là “phát triển toàn cầu, phát triển dựa trên công nghệ và công nghệ vì lợi ích” đã củng cố cam kết cung cấp các dịch vụ và giá trị toàn diện cho những người đam mê tiền điện tử toàn cầu.