Dưới đây là các kịch bản có thể xảy ra nhất đối với XRP trong những ngày tới (Phân tích giá Ripple)

42