Dưới đây là tỷ lệ phần trăm của tổng nguồn cung ETH được nắm giữ bởi 10 địa chỉ hàng đầu

29

Nền tảng phân tích tiền điện tử Santiment cho thấy mười ví Ethereum hàng đầu nắm giữ gần 35% tổng nguồn cung tiền điện tử.

Vào tháng 8 năm 2018, con số này là 11,2%.