ETH giảm mạnh 5% mỗi ngày, liệu 1.800 đô la sẽ được giữ hay một đợt điều chỉnh sâu hơn sẽ diễn ra? (Phân tích giá Ethereum)

32