ETH kiểm tra $2K, nhưng liệu một đợt điều chỉnh khác có sắp xảy ra không? (Phân tích giá Ethereum)

15