ETH sắp đạt 2.000 USD? Những chú bò cần phải thận trọng ở mức này (Phân tích giá Ethereum)

32