ETH tìm thấy đà tăng, nhưng liệu 2.000 đô la cuối cùng có giảm? (Phân tích giá Ethereum)

22