Ethereum đã chạm đáy? Cá voi tích lũy ETH trị giá hàng triệu

45