Ethereum giảm mạnh 10%, nhưng nó có thể xuống thấp đến mức nào? (Phân tích giá ETH)

33