Ethereum tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng, Ripple tăng 5% mỗi ngày (Theo dõi thị trường)

46