Euler Finance bị tấn công bằng khoản vay chớp nhoáng

12

Như thể hệ thống ngân hàng truyền thống vẫn chưa gây ra đủ rắc rối, một giao thức cho vay DeFi có tên là Euler Finance cũng bị tấn công bằng một cuộc tấn công cho vay chớp nhoáng.

Khoản lỗ tương đương với gần 200 triệu đô la Ether, USDC, BTC được bọc và DAI được thế chấp.

  • Euler Finance là một giao thức cho vay phi tập trung mà gần đây khai thác Tổng cộng con số khổng lồ là 197 triệu USD.
  • Chi tiết về các khoản tiền như sau: DAI stablecoin phi tập trung trị giá 8,7 triệu đô la, USDC trị giá 34 triệu đô la, WBTC trị giá 19 triệu đô la (BTC bọc) và ETH trị giá 136 triệu đô la.
  • Tin tặc đã có thể vay số tiền lớn và rút chúng ra khỏi giao thức DeFi thông qua cái gọi là khoản vay chớp nhoáng.
  • Cách thức hoạt động của các khoản vay chớp nhoáng là chúng cho phép người dùng vay mà không cần thế chấp, miễn là họ có thể trả lại số tiền đã vay trong cùng một khối.