Fidelity vẫn cam kết với tiền điện tử nhưng sẽ ‘tiến hành thận trọng’

16