FTX tìm cách loại trừ đơn vị Dubai khỏi thủ tục phá sản của Hoa Kỳ

23

Sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản FTX đã đệ trình một kiến ​​nghị yêu cầu loại bỏ công ty con ở Dubai khỏi thủ tục phá sản đang diễn ra tại Hoa Kỳ.

FTX Dubai không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trước khi nộp đơn xin phá sản và không có khả năng tiếp tục hoạt động, theo một tài liệu được đệ trình lên tòa án phá sản Delaware tại Hoa Kỳ.

Loại trừ FTX Dubai khỏi thủ tục phá sản

FTX Europe đã thành lập một sàn giao dịch tiền điện tử tại Dubai vào tháng 2 năm 2022. Năm tháng sau, đơn vị này đã nhận được giấy phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo từ Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai (VARA).

Sau khi VARA phê duyệt, FTX Dubai đã không thể cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến tiền điện tử tại UAE cho đến khi cơ quan này đình chỉ giấy phép vào tháng 11 năm 2022, hết hạn vào tháng 7 năm 2023.

“Do thiếu bất kỳ hoạt động kinh doanh lịch sử nào hoặc nguồn lực để tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trong tương lai, FTX Dubai không có khả năng hợp lý để tiếp tục hoạt động. Hơn nữa, bảng cân đối kế toán của FTX Dubai là khả năng thanh toán”, FTX cho biết.

Do đó, FTX tin rằng chi nhánh Dubai nên được loại trừ khỏi thủ tục phá sản và buộc phải đối mặt với quy trình thanh toán tự nguyện. Quá trình này sẽ cho phép phân phối số dư tiền mặt dương sau khi thanh toán các khoản nợ chưa thanh toán và thanh lý tài sản, theo luật của UAE.

yêu cầu của chủ nợ

Tính đến thời điểm nộp đơn, FTX Dubai đã nắm giữ khoảng 4,5 triệu đô la trong tài khoản của mình. VARA đã giới hạn 4 triệu đô la từ các quỹ để đảm bảo cho giấy phép, dự định giải phóng tiền mặt khi thực thể bắt đầu thủ tục thanh lý.

FTX lưu ý rằng việc loại bỏ công ty con Dubai khỏi thủ tục phá sản sẽ không ảnh hưởng đến các khiếu nại của các chủ nợ đối với sàn giao dịch, vì họ có thể đưa ra các khiếu nại đó trong quá trình thanh lý tự nguyện theo luật của UAE.

“Để bảo vệ quyền và yêu cầu của những người mắc nợ trong việc thanh lý FTX Dubai, FTX Dubai dự kiến ​​​​sẽ ký một thỏa thuận với người thanh lý được chỉ định để thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản nhằm phối hợp và điều phối hoạt động của những người thanh lý FTX Dubai. FTX Dubai và để tạo thuận lợi cho việc quản lý thanh lý có trật tự và hiệu quả,” sàn giao dịch cho biết thêm.

Trong khi đó, FTX đang tìm cách khởi động lại hoạt động kinh doanh của mình và có kế hoạch chỉ phục vụ các khách hàng nước ngoài thay vì các nhà đầu tư Hoa Kỳ