Gã khổng lồ tiền điện tử VC này phản hồi quy định được đề xuất của Vương quốc Anh

75