Gemini báo cáo DCG bỏ lỡ 630 triệu đô la Genesis món nợ

16