Giá bitcoin bị tê liệt quanh mức 26.000 USD, thị trường đang tìm hướng đi (Theo dõi thị trường)

40