Giá bitcoin gặp khó khăn ở mức 29.000 đô la, nhưng sự cường điệu của PEPE vẫn tiếp tục (Theo dõi thị trường)

25