Giá bitcoin giảm mạnh, các công ty khai thác sẽ bắt đầu đóng cửa các giàn khoan?

27