Giá bitcoin ổn định ở mức 26 nghìn đô la, những đồng tiền thay thế này tạo ra mức tăng hàng tuần lớn nhất (Theo dõi thị trường)

22