Giá bitcoin phá vỡ 26.000 USD, những nhà đầu tư BTC này đạt ATH: Theo dõi thị trường

38