Giá bitcoin tăng lên 29.000 đô la, thanh lý 100 triệu đô la

25