Giá BONE vẫn giảm mặc dù được niêm yết trên sàn giao dịch lớn này

18