Giá ETH chậm chạp, nhưng liệu nó có phục hồi lên $1800 không? (Phân tích giá Ethereum)

44