Giám đốc điều hành JPMorgan đề xuất sung công, điều này có thể thúc đẩy các nhà đầu tư đến với Bitcoin

60