Google Cloud mở rộng quan hệ đối tác, hy vọng nhiều công ty khởi nghiệp Web3 sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng của mình

32