Grayscale đánh bại SEC, thanh lý 80 triệu USD trong 1 giờ

19