Hàn Quốc thông qua Dự luật quy định tiền điện tử giai đoạn 1

29