Hestia ra mắt nền tảng tự do dựa trên chuỗi khối để xác định lại không gian tiền điện tử

12

(Thông cáo báo chí – Marseille, Pháp, 24/05/2023)

Trong thời đại mà thế giới tiền điện tử bị thống trị bởi GameFi, DeFi, NFT và meme coin, Hestia đang chứng minh blockchain Công nghệ có thể được áp dụng cho các dự án kinh tế truyền thống.

Hestia là một nền tảng dịch giả tự do phi tập trung mang tính đột phá đang khai thác sức mạnh của phân cấp để cung cấp năng lượng cho nền kinh tế hợp đồng biểu diễn và trao quyền cho các dịch giả tự do cũng như khách hàng.

Dự án Hestia khác biệt với các dự án tiền điện tử của nó bằng cách tập trung vào các ứng dụng trong thế giới thực và tạo ra một hệ sinh thái bền vững cho nhiều ngành công nghiệp.bằng cách tận dụng blockchain công nghệ, Hestia cung cấp một mô hình kinh tế sáng tạo cho phép phân phối công bằng quyền lực, của cải và quản trị cộng đồng.

Mô hình kinh tế mới: Phi tập trung hóa làm cốt lõi

Cách tiếp cận phi tập trung của Hestia khiến nó trở nên khác biệt so với các nền tảng làm việc tự do truyền thống, vốn thường gặp phải các vấn đề về tập trung hóa và sự thiếu hiệu quả liên quan. Bằng cách loại bỏ nhu cầu về cơ quan trung ương, Hestia cung cấp một hệ sinh thái minh bạch, công bằng và hiệu quả hơn cho các dịch giả tự do và khách hàng kết nối và cộng tác.

Cú đúp của Hestia—token hệ thống, bao gồm HTX ổn định token và HTI tập trung vào tăng trưởng token, cho phép các giao dịch liền mạch trong nền tảng đồng thời thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái.Qualcomm token Với USDT là chỉ số, nó cung cấp một phương tiện giao dịch ổn định, trong khi HTI token Nó được dự định sử dụng để chuyển đổi HTX thành các mã thông báo hoặc tiền tệ fiat khác và để tài trợ cho hệ sinh thái Hestia.

Nền kinh tế mã thông báo duy nhất của nền tảng đảm bảo rằng người dùng có thể truy cập các dịch vụ của nó mà không phải trả phí đăng ký hoặc phí ẩn.Một khoản phí khiêm tốn 5% token Việc hoán đổi giữa HTX và HTI là khoản phí duy nhất để hỗ trợ hoạt động, bảo trì và phát triển liên tục của nền tảng.

Quản trị cộng đồng: Trao quyền cho người dùng

Cam kết của Hestia đối với quản trị cộng đồng cho phép người dùng tham gia trực tiếp vào quá trình ra quyết định, tạo ra một hệ sinh thái toàn diện, minh bạch và dân chủ hơn. Chủ sở hữu mã thông báo có thể bỏ phiếu cho các đề xuất, đóng góp cho sự phát triển nền tảng và giúp định hình tương lai của mạng Hestia.

Thu hẹp khoảng cách giữa tiền điện tử và các ngành công nghiệp truyền thống

bằng cách kết hợp tốt nhất blockchain Là một công nghệ tập trung vào các ứng dụng trong thế giới thực, Hestia đang thách thức quan điểm rằng tiền điện tử chỉ dành cho các dự án thích hợp như GameFi, DeFi, NFT và meme coin.Cách tiếp cận sáng tạo của nền tảng thể hiện cách blockchain Nó có thể biến đổi các ngành công nghiệp truyền thống và thúc đẩy những thay đổi có ý nghĩa trong cuộc sống của mọi người.

Giới thiệu về Hestia

Hestia là một minh chứng cho tính linh hoạt và tiềm năng của tiền điện tử, và blockchain công nghệ. Bằng cách tạo ra một nền tảng làm việc tự do phi tập trung, do người dùng điều khiển, Hestia đang mở đường cho một tương lai công bằng, minh bạch và hiệu quả hơn cho những người làm việc tự do và khách hàng trên khắp thế giới.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập dự án Hestia, trang web: