Huobi Global nhận được lệnh ngừng hoạt động tại Malaysia

14