Injective (INJ) tăng 17% hàng tuần, Bitcoin (BTC) ổn định trên 29.000 đô la: Theo dõi cuối tuần

76