Khi giá Bitcoin dừng ở mức 28.000 USD, đây là những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong tuần (Xem cuối tuần)

25