Khối lượng giao dịch BTC tăng lên mức cao nhất trong hai tuần sau chiến thắng của Grayscale

21