‘Không ai trở nên giàu có khi đầu tư vào Bitcoin một lần nữa’, nhà phân tích tiền điện tử khuấy động lập luận

28