Không chỉ Bitcoin, những cổ phiếu tiền điện tử này còn tăng vọt sau chiến thắng ở thang độ xám

15